fbpx

Pełny regulamin turnieju 27.07.2013:
1. Turniej lasertag odbędzie się 27.07.2013r. w Zona 71 na ul. Fabrycznej 14 we Wrocławiu.
2. Organizatorem turnieju jest Horda s.c.
3. W turnieju mogą uczestniczyć zespoły składające się z 7 osób.
4. Zapisy do turnieju będą przyjmowane na adres e-mail: kontakt@zona71.pl lub pod numerem telefonu 730 30 1456 do dnia 24.07.2013 do godziny 12.00.
5. Przy zgłoszeniu chęci udziału w turnieju należy podać imiona i nazwiska graczy, nazwę zespołu oraz numer telefonu kontaktowego i e-mail.
6. Uczestnictwo w turnieju jest płatne i wynosi 35 zł od osoby.
7. Opłaty można dokonać osobiście w hali Zona 71 ul. Fabryczna 14 we Wrocławiu lub na konto Horda s.c. nr 59 1950 0001 2006 0439 3395 0002.
8. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do organizatora (e-mail lub osobiście) najpóźniej do 24.07.2013 do godziny 12.00.
9. Uczestnicy turnieju, po dokonaniu wpłaty, otrzymają rabat 50% na wejścia na halę w godzinach od 12.00 do 22.00 w celu przeprowadzenia treningów przed turniejem.
10. Losowanie grup odbędzie się 24.07.2013 o godzinie 15.00.
11. Harmonogram rozgrywek zostanie wysłany na podane kontaktowe adresy e-mail 24.07.2013 do godziny 22.00.
12. Rozgrywki turniejowe rozpoczną się 27.07.2013r. o godzinie 10.00. Każdy zespół powinien zgłosić się na minimum 20 minut przed rozpoczęciem swojego pierwszego meczu w swojej grupie, w celu uczestnictwa w szkoleniu z zasad bezpieczeństwa i obsługi broni.
13. Organizator zastrzega możliwość odwołania turnieju w przypadku niezgłoszenia się minimum 6 zespołów.
14. Maksymalna ilość zgłoszonych zespołów wynosi 16.
15. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych dokonaniem wpłaty za cały zespół.
16. Faza eliminacyjna turnieju zostanie rozegrana w grupach w systemie “każdy z każdym w ramach grupy”.
17. Ilość grup zależna będzie od ilości zgłoszonych zespołów i ogłoszona 24.07.2013r.
18. Półfinał, finał i mecz o trzecie miejsce zostaną rozegrane systemem pucharowym.
19. Każdy mecz składa się z dwóch rozgrywek trwających po 8 minut na każdej ze stron areny.
20. Mecz będzie rozgrywany w trybie “team deatchmatch”, ewentualne dogrywki w trybie “dominacji” 2 x 5 minut.
20. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany czasu niezbędnego do rozegrania meczu.
21. Wpisowe zawiera opłatę za wejście na teren, wynajęcie sprzętu niezbędnego do rozgrywki oraz nagrody.
22. Za zajęcie 1 miejsca w turnieju przyznawane są nagrody: 3h gry do wykorzystania w Zona 71 oraz 7 voucherów na squash w Hasta La Vista.
23. Za zajęcie 2 miejsca w turnieju przyznawane są nagrody: 2h gry do wykorzystania w Zona 71 oraz 3 vouchery na squash w Hasta La Vista.
24. Za zajęcie 3 miejsca w turnieju przyznawane są nagrody: 1h gry do wykorzystania w Zona 71.
25. Za złamanie regulaminu gry i nieuczciwą grę jednego z graczy zespół może zostać ukarany ostrzeżeniem, karnymi punktami lub wykluczeniem z rozgrywek.
26. Za nieczystą grę uważa się: zasłanianie czujników na broni oraz głowie, chwytanie karabinów graczy z przeciwnej drużyny, strzelanie do przeciwników znajdujących się w swojej bazie.
27. Wszelkie uwagi oraz sytuacje sporne należy ustnie kierować do sędziego turnieju. Decyzje sędziego są ostateczne i niepodważalne